دکتر محمود واعظی


پست الكترونیكی : اینجا کلیک کنید
بیوگرافی :

متولد 1331
دکترای روابط بین‌الملل
فوق‎لیسانس مهندسی الکترونیک

سوابق اجرایی:
- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال 1358 تا 1365
- مشاور وزیر امور خارجه از سال 1365 تا 1366
- مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی از سال 1366 تا 1368
- معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه از سال 1368 تا 1376
- معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از سال 1376 تا 1378
- معاون پژوهش‌‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال 1378 تا کنون.
- استاد مهمان در مقطع کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی.

کتاب ها

مقاله ها