رویدادها

   نمایش #  
# عنوان مطلب تاریخ نویسنده
1 دیدار هیئتی از موسسه چونگ یانگ از چین با معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی شنبه, 12 مهر 1393 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
2 نشست تحولات اخیر اقتصادی و نفتی جهان سه شنبه, 28 مرداد 1393 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
3 فراخوان مقاله دوشنبه, 30 تیر 1393 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
4 گزارش دیدار هیئتی از مؤسسه امور بین‌الملل لهستان از معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک دوشنبه, 09 دی 1392 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
5 بازدید هیئت رومانیایی از معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی يكشنبه, 03 آذر 1392 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
6 دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه دویزبورگ -اسن آلمان از معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک يكشنبه, 21 مهر 1392 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
7 گزارش دیدار هیئت ترک با کارشناسان معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک دوشنبه, 18 شهریور 1392 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
8 نشست تخصصی تحولات سیاست خارجی در پرتو سند چشم‌انداز برگزار شد چهارشنبه, 13 دی 1391 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
9 بازدید هیئت مؤسسه مطالعات بین‌المللی دانمارک از معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک چهارشنبه, 17 آبان 1391 پژوهشکده مطالعات راهبردی
10 دیدار هیئت بنیاد فریدریش ابرت از معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک چهارشنبه, 31 خرداد 1391 پژوهشکده تحقیقات راهبردی