مجله ایرانی امور خارجهمجله ایرانی امور خارجی (ایرفا) فصلنامه انگلیسی زبان پژوهشکده تحقیقات راهبردی وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
این فصلنامه دارای یک هیئت تحریریه بین‌المللی متشکل از استادان و دست‌اندکاران برجسته روابط بین‌الملل، علوم سیاسی و امور جهانی و منطقه‌ای می‌باشد و هدف آن فراهم ساختن امکان تبادل‌نظر درباره سیاست‌ها و ارائه پژوهش‌های برتر در خصوص طیف وسیعی از مسائل جاری و تحولات پیش‌رو می‌باشد. این فصلنامه می‌کوشد به طرح دیدگاه‌های مستقل و بی‌طرفانه در خصوص مسائل مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای بپردازد که برای ایران و امور خارجی آن از اهمیت برخوردار بوده و بر آن تأثیرگذار می‌باشد.
دکتر حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مدیر مسئولی این مجله را بر عهده دارد و دکتر سید محمد کاظم سجادپور سردبیر آن می‌باشد.
هیئت تحریریه مجله از استادان و دست‌اندرکاران امر در ایران و یا در هر نقطه دیگری از جهان برای همکاری و ارائه مقاله، نقد کتاب و یا یادداشت‌های تحلیل کوتاه در مورد موضوعات مربوطه جهت انتشار در مجله دعوت به عمل می‌آورد.