سال اول، شماره دوم، تابستان ١٣٨٨

فصلنامه روابط خارجی شماره 2

   نمایش #  
# عنوان مطلب نویسنده
1 آینده روابط خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری دکتر حسن روحانی ص 7
2 چالش‌های نظری و عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دکتر احمد نقیب‌زاده ص 33
3 تأثیر اهداف راهبردی امریکا در خاورمیانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران دکتر حسین پوراحمدی ص 57
4 امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا دکتر هادی سمتی و حمید رهنورد ص 89
5 نومحافظه‌کاری و هژمونی امریکا (تحول هژمونی امریکا در عصر نومحافظه‌کاران) دکتر سید مسعود موسوی شفائی ص 119
6 عملیات امریکا در عراق و تأثیر آن بر ایران امیرسعید ایروانی ص 153
7 تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه دکتر غلامعلی چگنی‌زاده و محمد آثارتمر ص 185
8 ایران و روسیه: از موازنه قدرت تا مسئله هویت محمود شوری ص 219