ديدگاه

   نمایش #  
# عنوان مطلب نویسنده
91 ترکیه و ناآرامی‌ها در جهان عرب معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه پژوهشی امنیت بین‌الملل و تروریسم
92 استراتژی جدید امریکا در ارتباط با خاورمیانه و شمال آفریقا: ابعاد و چشم‌اندازها بهزاد خوش‌اندام
93 رقابت دریایی چین و امریکا در دریای جنوب چین و پیامدهای منطقه‌ای آن معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه پژوهشی امنیت بین‌الملل و تروریسم
94 تحولات لیبی و دکترین مسئولیت حمایت معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
95 تحلیلی پیرامون دیون ملی آمریکا و تحولات در بازارهای مالی جهان (با تاکید بر دوره روزهای پایانی ماه ژوئیه و دهه اول ماه آگوست 2011) دکتر اکبر کمیجانی
96 رویکرد آمریکا به مناقشۀ خاورمیانه گروه مطالعات خاورمیانه
97 عربستان سعودی و قیام ملت‌های عرب؛ رویکردها و چالش‌ها حسن احمدیان
98 تاملی بر اهداف و مواضع متناقض ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه isr
99 سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و جنبش‌های مردمی جدید فرزاد کلبعلی
100 تجزیه و تحلیل گزارش پادمانی آمانو در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران مورخ 24 می 2011 (3 خرداد 1390) معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه پژوهشی خلع سلاح