چکیده

گزارش اخیر مدیرکل آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در 3 خرداد 1390 انتشار یافت. در این گزارش، به موارد متعددی پیرامون فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، تداوم اختلاف‌نظر ایران و آژانس در مورد تأسیسات غنی‌سازی فردو، درخواست از ایران برای ارائه توضیحاتی در خصوص تأسیسات جدید غنی‌سازی و نیز فناوری غنی‌سازی لیزری، فعالیت‌های موشکی، فعالیت‌های مرتبط با آب‌سنگین و ادامه بن‌بست‌ها میان ایران و آژانس در مورد مطالعات ادعایی اشاره می‌شود. در این گزارش راهبردی، سعی بر آن است تا گزارش پادمانی اخیر آژانس  در مورد جمهوری اسلامی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.