چکیده

سیاست خارجی ترکیه در هفت ماه اخیر و به دنبال بروز ناآرامی‌های گسترده در جهان عرب به نحو بی‌سابقه‌ای فعال شده است.

تا سال گذشته دولت اردوغان در زمینه دیپلماسی منطقه‌ای تلاش داشت تا با دولت‌های منطقه از جمله مصر، لیبی و سوریه مناسبات گسترده‌ای برقرار نماید، و دراین زمینه نیز موفق شد به دستاوردهای چشمگیری دست یابد. اما اکنون چنین می‌نمایدکه ترکیه از این سیاست روی گردانیده و بیشتر در تلاش است تا روی رهبران جدید این کشورها حساب باز کند. به موازات آن، سیاست ترکیه از تأکید گذشته خود بر گسترش مناسبات با دولت‌های عربی حاکم، فاصله گرفته و به تأکید بر دموکراسی و حقوق بشر روی آورده است. به نظر می‌رسد که رد تقاضای ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا، یکی از زمینه‌های این تغییر و تحول عمده در سیاست خارجی ترکیه شده باشد، تغییر و تحولاتی که می تواند مناسبات این کشورهای همسایه را تحت تأثیر جدی قرار دهد.