مقالات تخصصی

فیلتر عنوان      نمایش #  
# عنوان مطلب نویسنده
11 دولت‌های توسعه‌گرا و سیاست خارجی؛ بایدها و شاخص‌ها دکتر رضا شیرزادی
12 دولت توسعه‌گرا و سیاست خارجی؛ تجربه ایران، ترکیه و مصر دکتر محمد حسین حافظیان
13 جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در دیپلماسی اقتصادی کشور (با تأکید بر اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله) دکتر رحمان سعادت
14 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه سند چشم‌انداز 1404 با تکیه بر دولت توسعه‌گرا دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند
15 مدیریت سیاست خارجی در تراز سند چشم‌انداز ملی دکتر فریدون وردی‌نژاد
16 جهانی شدن و اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ٤٤ قانون اساسی دکتر عباس آخوندی
17 چشم‌انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا از منظر اقتصادی مهندس بیژن زنگنه
18 تبیین وجوه مختلف سیاست خارجی توسعه‌گرا احمد شه‌وری
19 اقتصاد اجتماعی و سیاست خارجی ابراهیم مجیدی و امیرمحمد سوری
20 درباره الزامات سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا سید جواد طاهایی