مقالات تخصصی

فیلتر عنوان      نمایش #  
# عنوان مطلب نویسنده
91 ایران و فرصت‌های جهانی در صنعت نفت دکتر علی مبینی دهکردي , فاضله خادم
92 امنیت انرژی، سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا دکتر محسن خلیلی و فهیمه آزموده
93 تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش‌زدایی سیروس فیضی
94 نفت، سياست‌خارجي و ديپلماسي مهندس سید غلامحسین حسن‌تاش
95 نفت، ژئواکونومی و امنیت ملی ایران دکتر جواد اطاعت و حمیدرضا نصرتی
96 سه‌ضلعی نفت، سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل دکتر ابراهیم متقی
97 امنیت انرژی و درس‌هایی برای ایران دکتر عباس ملکی
98 دیپلماسی انرژی: تشکیل سازمان صادرکننده گاز و چالش‌های فرارو دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند و مرتضی باقیان
99 دیپلماسی انرژی و لزوم استفاده از آن برای تأمین منافع ملی ایران در جهان جواد کی پور
100 دیپلماسی انرژی و سیاست خارجی ایران؛ مطالعه موردی ایران و چین دکتر مسعود غفاری و دکتر شهروز شریعتی