اصول ثابت تولید ثروت ملی

Print E-mail
دکتر محمود سریع‌القلم
02 دی 1391

مردم ژاپن در حال حاضر هشتصد میلیارد دلار پس‌انداز دارند. هند سالانه حدود 25 میلیارد دلار نرم‌افزار صادر می‌کند. 62 درصد از کتب علمی جهان در امریکا چاپ می‌شود. در سال 2006، 1306 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان انجام گرفت. در سال 2006، 530 میلیارد دلار میان امریکا و کانادا کالا و خدمات مبادله شد. در سال 2006 فرانسه از محل توریسم 63 میلیارد دلار درآمد داشت. 78 هزار شرکت چندملیتی با 780 هزار شعبه در جهان فعالیت اقتصادی می‌کنند.

ما تصور می‌کنیم که دنیا منحصراً توسط دو سه شرکت مدیریت می‌شود؛ این ارقام نشاندهنده گستردگی کار و فعالیت در دنیاست. 540 هزار دانشجو از 166 کشور در امریکا درس می‌خوانند؛ این خود گونه‌ای ثروت و قدرت است. صنعت پتروشیمی عربستان رتبة هشتم جهانی را داراست و ایران رتبه هشتاد و یکم. شش شرکت و بانک کویتی در 22 کشور رقابت می‌کنند. زمانی بود که تصور می‌کردیم به‌خاطر توانایی قابل توجهی که در حوزه‌های فنی، پیمانکاری و مهندسی ایران وجود دارد شاید ایران بتواند با سیاست خارجی جدید در حوزه خلیج‌فارس نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشورها داشته باشد اما با مطالعه و دقت بیشتر در این منطقه ما می‌بینیم که خود اینها جهانی شده‌اند و به شدت جلو رفته‌اند و شاید ما در آینده مجبور شویم از آنها استفاده کنیم.

منبع: کتاب سیاست خارجی توسعه گرا، مرداد ١٣٨٧

دانلود مقاله