راهبردهای سیاست خارجی ج.ا.ایران با الهام از قانون اساسی

Print E-mail
مهندس مرتضی نبوی
02 دی 1391

هدف از ارائه این مقاله، با توجه به برهة کنونی زمان که در حال تدوین سیاست‌های کلی برای برنامه پنجم هستیم، طرح راهبردهایی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. پیشنهاد سیاست‌های کلی (راهبردها) به رهبر انقلاب اسلامی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این کار را با الهام از سند چشم‌انداز انجام می‌دهد. در همین جا باید بگویم آنچه ارائه خواهد شد نتیجه‌ی کار جمعی و زاییدة بحث و بررسی شماری از کارشناسان است. برای اینکه به راهبردهای سیاست خارجی برای پنج سال آینده برسیم ابتدا نگاهی به منبع الهام‌بخش ما که قانون اساسی است می‌اندازیم و از آن اهداف ملی و فراملی و جهت‌گیری‌های کلی سیاست خارجی را استخراج می‌کنیم.

بعد از آن در چهارچوب تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک، تلاش می‌شود مأموریت‌های سیاست خارجی و سپس ارزش‌های محوری آن تعریف و سرانجام با توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، راهبردها و سیاست‌های کلی سیاست خارجی تهیه و پیشنهاد شود.

منبع: کتاب سیاست خارجی توسعه گرا، مرداد ١٣٨٧

دانلود مقاله