استراتژی جدید امریکا در ارتباط با خاورمیانه و شمال آفریقا: ابعاد و چشم‌اندازها

Print E-mail
بهزاد خوش‌اندام
28 مرداد 1390

چکیده

باراک اوباما به عنوان چهل‌و‌چهارمین رئیس‌جمهور امریکا در سخنرانی 19 می 2011 استراتژی جدید و کامل امریکا را در ارتباط با خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام نمود. استراتژی‌ جدید امریکا در ارتباط با این منطقه مهم جغرافیایی و استراتژیک ابعاد و پیامدهای قابل توجهی در پی دارد. در این گزارش راهبردی تلاش شده است تا ابعاد مختلف استراتژی اعلامی حاضر امریکا در ارتباط با این منطقه تحلیل؛ شاخص‌های آن معرفی و پیامدهای آن برای ترتیبات امنیتی منطقه و به‌ویژه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.