تحلیلی پیرامون دیون ملی آمریکا و تحولات در بازارهای مالی جهان (با تاکید بر دوره روزهای پایانی ماه ژوئیه و دهه اول ماه آگوست 2011)

Print E-mail
دکتر اکبر کمیجانی
14 مرداد 1390

چکیده

عدم رعایت انضباط مالی در اقتصاد آمریکا در طول دهه‌های گذشته و مداخله‌های نظامی و سیاسی پرهزینه این کشور در طول سالیان گذشته باعث شد قدرتمندترین اقتصاد جهان با بحران مالی مواجه گردد.بدون شک، تبعات وضعیت مالی آمریکا در اقتصاد جهانی بسیار سنگین خواهد بود و اقتصادهای کشورهای توسعه یافته و نوظهور که در حال خروج از بحران مالی سال‌های 2009-2008 بودند، با احتمال وقوع رکود مجددی مواجه شده‌اند. همزمانی وضعیت بحران مالی آمریکا با وضعیت‌های مالی مشابه در اکثر کشورهای اروپایی نگرانی‌های عمیقی را در بازارهای مالی و سرمایه جهانی سبب شد و موج یأس و بی‌اعتمادی را در میان فعالان مالی و اقتصادی در سطح جهان نسبت به سیاست‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته فراهم نموده است. در این میان، واکنش شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری نسبت به جایگاه و اعتبار مالی دولت‌های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی اوضاع را پیچیده‌تر نموده است. بسته سیاستی توافق شده میان دولت و کنگره آمریکا در رابطه با افزایش سقف مجاز بدهی‌های عمومی این کشور نتوانست آرامش مالی را در اقتصاد جهانی فراهم نماید.

دانلود مقاله