مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا

Print E-mail
سید محمدعلی موسوی، الهام کدخدایی و فاطمه شفیعی سروستانی
06 تیر 1390

با توجه به اینکه ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است، تصمیمات و سیاست‌های آن بر کل جهان تأثیرگذار است. سؤال اینجاست که این تصمیمات چگونه اتخاذ می‌شوند. آیا آنها نتیجه سیاست‌های داخلی و روندهای دموکراتیک هستند، و یا بر مبنای عقاید و قضاوت طبقه ممتاز حاکم و یا نفوذ لابی‌های گروه‌های ذی‌نفوذ اتخاذ می‌شوند؟ هدف این مقاله، بررسی روند پیچیده تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده است و نهادها،  روندها  و عناصری  را که گروه‌های ذی‌نفوذ برای تأثیرگذاری در نظام تصمیم‌گیری به‌کار می‌برند را مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان مقاله با ارائه مدلی متفاوت از مدل‌های رایج، نشان می‌دهند که نظام تصمیم‌گیری سیاست خارجی امریکا چگونه تحت تأثیر هم‌زمان نهادهای رسمی‌ و غیررسمی ‌قرار دارد. مقاله نشان خواهد داد که گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند از هر راه ممکن سیاست‌های مورد نظر خود را در داخل نظام قانونی واشینگتن ایجاد و میان این دو ارتباط برقرار کنند و اینکه بازیگران غیررسمی با استفاده از سازوکارهای متفاوت و نفوذ در روند پیچیده تصمیم‌گیری امریکا، تا حد زیادی موفق شده‌اند بخش عمده‌ای از خواسته‌های مورد نظر خود را در عرصه سیاست‌ خارجی وضع ‌نمایند.

دانلود مقاله