در تاریخ 15 آبان ماه 1391، هیئتی از مؤسسه مطالعات بین‌المللی دانمارک با معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک و چند تن از مدیران گروه‌های مطالعاتی کارشناسان معاونت ملاقات کرد.

در این ملاقات ابتدا معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز ضمن خیر مقدم به اعضای هیئت به معرفی مرکز و فعالیت‌های آن پرداخت و سپس آقای فابریزیو تا سمیناری، رئیس گروه تحقیقاتی سیاست خارجی مؤسسه مطالعات بین‌المللی دانمارک ابراز داشت که  مؤسسه مزبور تنها نهاد پژوهشی در کشور دانمارک است که در زمینه مسائل مربوط به سیاست خارجی به مطالعه می‌پردازد. نامبرده ضمن تشریح وضعیت کنونی اروپا با توجه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در آن، نظر طرف ایرانی را در خصوص مسائل جاری در اروپا و چشم‌انداز مناسبات میان ایران و اروپا جویا شد. طرف ایرانی چنین اظهارنظر کرد که امروزه در مقایسه با گذشته اروپا با توجه به تداوم بحران اقتصادی و مالی ضعیف‌تر شده است و منافع ملی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر منافع اروپایی ارجحیت پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود که بحران موجود دست‌کم تا چند سال آینده نیز ادامه پیدا کند که این خود می‌تواند به همبستگی اروپایی لطمه وارد سازد. در خصوص دورنمای مناسبات اروپا با ایران نیست، طرف ایرانی فقدان سیاست اروپایی مستقل در قبال ایران دنباله‌روی اروپا از آمریکا را در آینه به زیان اروپا با توجه به نیاز آن به منابع انرژی و بازار برای صادرات و سرمایه‌گذاری ارزیابی کرد. در پاسخ طرف دانمارکی نیز ابراز داشت در گذشته اروپا تلاش داشت در روابط میان ایران و غرب نقش یک واسطه صادق را ایفا کند اما اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که اروپا از ایفای چنین نقشی باز مانده است.

در ادامه با توجه به اینکه سه نفر دیگر از اعضای هیئت دانمارکی از اعضای گروه تحقیقاتی خاورمیانه بودند، مباحثی درباره تحولات اخیر جهان عرب و به ویژه بحران سوریه مطرح شد و طرف دانمارکی ابراز علاقه کرد تا نظر طرف ایرانی را درباره این تحولات جویا شود. طرف ایرانی ضمن اینکه ابراز داشت در مواضع اروپا در قبال تحولات خاورمیانه تناقضات فاحشی مشاهده می‌شود و در برخورد با آنها از معیار دوگانه استفاده می‌شود، در خصوص بحران در سوریه چنین اظهارنظر کرد که در حالی که لازم است از خواست مردم نه تنها در سوریه بلکه در کلیه کشورهای خاورمیانه برای در دست گرفتن سرنوشت خویش حمایت به عمل آید، اما هرگونه دخالت خارجی، چه از سوی کشورهای منطقه و چه از طرف قدرت‌های بزرگ تنها به تشدید بحران و به هلاکت رسیدن تعداد بیشتری از مردم منجر خواهد شد و راه‌حلی از آن طریق برای رفع این بحران متصور نیست. طرف دانمارکی با اذعان به اینکه اروپا در برخورد با تحولات خاورمیانه در بسیاری از موارد گزینشی عمل کرده است، ابراز داشت که به هر حال قدرت‌های اروپایی به دنبال منافع خود هستند و در این راستا حرکت می‌کنند.

در پایان، دو طرف علاقه‌مندی خود را به ادامه تماس‌ها بین دو مؤسسه پژوهشی اعلام کردند و این گونه تماس‌ها را برای رفع سوء تفاهمات و مفاهمه بیشتر که می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر و بهبود روابط دو جانبه باشد، مفید دانستند.