سال دوم، شماره اول، بهار ١٣٨٩

فصلنامه روابط خارجی شماره 5

   Display #  
# Article Title Author
1 همگرایی منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران؛ با نگاهی به آسیای جنوب غربی دکتر سید حسین سیف‌زاده
2 همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا ـ امریکا: موضوعات و زمینه‌ها دکتر حسین پوراحمدی
3 ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (2001-2008) دکتر حسین دهشیار ـ زهرا محمودی
4 تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش‌زدایی سیروس فیضی
5 تبیین سیاست نوین دولت اوباما در افغانستان و پاکستان (آف ـ پاک) دکتر نوذر شفیعی
6 ایران ـ افغانستان، ارتباط ریلی؛ درآمدی بر سازوکار حمل‌ونقل چندوجهی برای همکاری منطقه‌ای حسین خجسته‌نیا
7 جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران سید مهدی طاهری ـ سید سعید هاشمی‌نسب