نشست « تحولات اخیر اقتصادی و نفتی جهان» که در روز سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٣ در معاونت پژوهشهای سیاست خارجی برگزار شد. در این نشست جناب آقای دکتر حجت‌الله غنیمی‌فرد، رئیس دپارتمان تحقیقات بازار نفت دبیرخانه اوپک و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، به ارائه سخنرانی خود درباره شرایط اقتصاد جهانی و وضعیت بازار نفت در جهان پرداختند. دکتر غنیمی‌فرد در ابتدا شرایط اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را بررسی کردند و آخرین برآوردها از منابع معتبر و مختلف از وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهایی نظیر هند، روسیه، آمریکا، چین و عربستان و برخی موانع و مشکلات اقتصادی و سیاسی موجود در هر یک از کشورها را ذکر کردند. دکتر غنیمی‌فرد در ادامه بازار جهانی نفت و میزان تقاضا برای نفت را مورد بررسی قرار دادند. در این زمینه علاوه بر پرداختن به میزان تولید در بین کشورهای عضو اپک، به تولیدات نفتی در دیگرهای کشورها و از جمله منابع نامتعارف نفتی اشاره شد و همچنین تاثیر آن بر بازار جهانی نفت مورد توجه قرار گرفت. در جلسات پرسش و پاسخ نیز علاوه بر پرداختن بر برخی ابهامات بازار جهانی نفت، به شرایط ایران در این بازار توجه شد و تاکید گردید که شرایط بازار جهانی نفت در حال تغییرات مهمی است و ایران باید در طرحهای خود برای آینده حضور در بازار جهانی نفت این تغییرات و الزامات آن را در نظر بگیرد.